Siirry pääsisältöön

Koskenperkauksista 1700-luvun Lempäälässä

Lempäälän Kuokkalankoskien perkaus aloitettiin jo 1700- luvulla. Ruotsin valtion toimesta ja paikallisten maanomistajien painostuksesta perkaus aloitettiin vuonna 1757. Tavoitteena oli vähentää tulvahaittoja. Perkauksia jatkettiin 1773 sekä Venäjän vallan aikana 1800- luvulla useaan kertaan. Tavoitteena oli edelleen tulvien vähentäminen, maanviljelysmaan lisääminen ja koskien laivaliikenteen edellytysten parantaminen. Töissä oli venäläistä sotaväkeä sekä oman paikkakunnan palkkaväkeä. Myös muualta tullutta väkeä palkattiin. On arvioitu, että 1700-luvun ja 1800-luvun perkauksilla saatiin vesi laskemaan 4–5 metriä alkuperäisestä tasosta.

Kuokkalankoski. Kuva on otettu vanhalta sillalta ylävirran suuntaan ennen uuden sillan rakentamista eli vuotta 1932. Oikealla rannalla näkyy Ollilan puimala. Koskessa oli tuolloin puomit irtotukkien uittoa varten (Lempäälä-Seura)

Tulvat olivat vaivanneet Suomea vuosisatojen ajan. Hyödyn ajan yleisen ideologian myötä Suomi sai Ruotsin ajan lopulla ainoan oman keskusvirastonsa, kuninkaallisen koskenperkausjohtokunnan. Johtokunnan johdolla organisoitiin koskien ja jokien perkaustöitä. Johtokunta suunnitteli töitä, ohjasi ja valvoi varojen käyttöä. Perkaustyöt aloitettiin Kokemäenjoen alueella.

Kokemäenjoki oli ollut vuosisatojen ajan tärkeä kulkuväylä. Koskia perattiinkin kulkua helpottamaan jo 1700-luvulla. Ruotsalainen kreivi ja sotamarsalkka Augustin Ehrensvärd ehdotti vesitietä Näsijärveltä Poriin 1750-luvulla. Linnoitusrakennusmestari Daniel Thunberg teki tutkimukset; asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran vuosien 1760–61 valtiopäivillä. Hanketta puollettiin. Määrärahoja ei kuitenkaan myönnetty kuin muutamiin koskenperkauskohteisiin.  

Lempäälässä toimi kirkkoherra Erik Edner koskenperkaustoiminnan edistämiseksi. Lempäälässä hän toimi ensin vt. kirkkoherrana 1748, armovuodensaarnaajana 1749 sekä sitten seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 1750 lähtien. Tarmokas kirkkoherra edisti muun muassa köyhäinhoitoa ja halusi lisätä kansan lukutaitoa.

Pitäjän vanhimpia elinkeinoja edustivat karjanhoito, metsästys, kaskeaminen ja kalastus. Myöhempinä aikoina niitä olivat viljely ja karjanhoito, jotka miltei syrjäyttivät perinteiset elinkeinot. Kirkkoherra Erik Edner valittiin Suomen pappissäädyn edustajana vapaudenajan viimeisille, vuosien 1771–1772 valtiopäiville. Valtiopäivillä hän teki aloitteen vesiväylien perkaamisesta Poriin ja etelään aina Helsinkiin saakka. Kesäkuun 30. päivänä vuonna 1753 oli Erik Edner maininnut Turun tuomiokapitulille lähettämässään kirjeessä, että niin Lempäälässä kuin monella muullakin paikkakunnalla oli heinämaita ja niittyjä niin vähän, etteivät laitumet voineet tuottaa sitä määrää heinää, mitä karjan ruokintaan tarvittaisiin.  

Tultuaan valituksi pappissäädyn edustajaksi Tukholman valtiopäiville Edner valittiin useihin eri valiokuntiin. Valtiopäivät osoittautuivatkin hänen kohdallaan varsin työteliäiksi. Monien muiden asioiden lisäksi hän ajoi paitsi Lempäälän koskenperkausasioita myös Suomen ensimmäisen kanavan, Rikalan kanavan, kaivausasiaa.

Saksalaissyntyisen taidemaalarin Johan Georg Geitelin maalaus kirkkoherra Erik Edneristä vuodelta 1759. (Turun museokeskus)

Kirkkoherra Edner joutui kotipitäjässään paikan päälläkin henkilökohtaisesti osallistumaan koskenperkausasioihin. ”Kerrotaan, että pappilan vanhoilliset tilusnaapurit eivät aina pystyneet helpolla luopumaan asenteistaan, mutta neuvokkuudellaan kirkkoherra sai heidät mukautumaan tai ainakin peri heistä voiton”. Ednerin toimesta Kuokkalan kylän sekavat myllykysymykset järjestettiin koskenperkauskomission myötävaikutuksella. 

Kuokkalankoskien perkaus aloitettiin jo 1700- luvulla. Ruotsin valtion toimesta ja paikallisten maanomistajien painostuksesta perkaus aloitettiin vuonna 1757. Tavoitteena oli vähentää tulvahaittoja. Perkauksia jatkettiin 1773 sekä Venäjän vallan aikana 1800- luvulla useaan kertaan. Tavoitteena oli edelleen tulvien vähentäminen, maanviljelysmaan lisääminen ja koskien laivaliikenteen edellytysten parantaminen. Töissä oli venäläistä sotaväkeä sekä oman paikkakunnan palkkaväkeä. Myös muualta tullutta väkeä palkattiin. On arvioitu, että 1700-luvun ja 1800-luvun perkauksilla saatiin vesi laskemaan 4–5 metriä alkuperäisestä tasosta.

Kuokkalankoskessa oli monena talvena veden juoksu pysähtynyt kokonaan ja sen aiheutti ”Hiiden väki”. ”Tosiasiassa ilmiö johtui siitä, että kylmä tuuli etenkin lumisateen ohella kovassa pakkasessa sekoittaa varsinkin matalissa kivisissä koskissa veden niin, että jäätyminen alkaa alkaa ensin ylimpien kivien päällä. Vähitellen ulottuu jää veden ylimpien pintakerroksiin asti, jolloin voi veden virtaus kokonaan pysähtyä”. Tällainen luonnonilmiö tapahtui vuonna 1749, jolloin marraskuun 14 päivänä Kuokkalankoski kuivui niin, että ”vielä seuraavana päivänä saattoi kulkea kuivin jaloin kosken poikki.”  

Teologian ylioppilas Mikael Waldenius (1727–1792) laati pitäjänkuvauksen Lempäälästä 1750-luvulla. Waldeniuksen pitäjänkuvauksen pohjalta Borgå Tidning kirjoittaa seuraavasti 1.6.1839: Marraskuussa 1749 seisahtui Kuokkalan putous, niin että sen yli saattoi kävellä kuivin jaloin. Kahden vuorokauden päästä alkoi vesi taas vähitellen virrata, ja tämän olen omin silmin nähnyt, mutta en tiedä seisahtumisen syytä. Asukkaat uskovat, että Hiisi oli estänyt veden virtauksen, mikä on valetta, ja on sen täytynyt johtua muista syistä, varsinkin kun vesi ei lisääntynyt kosken yläpuolella eikä vähentynyt sen alla. Rahvas sanoo myös, että tämä on tapahtunut jo kerran aikaisemmin, ja että kun se kolmannen kerran tapahtuu, ei maailmanloppu voi olla kaukana, minkä kuitenkin kaikkiviisas Jumala on luoduiltaan salannut. Hänelle iankaikkinen kunnia!

Näin tapahtui myös vuonna 1773, kun vesi pysähtyi taas juoksussaan. Kaiken kaikkiaan seisausta kesti seitsemän vuorokautta. Myllytkään eivät tänä aikana pyörineet. Lempäälän maanomistajien painostuksesta aloitti Ruotsin valtio Niemenkosken perkaamisen vuonna 1757. Ensimmäisessä perkauksessa väheni vesi koskessa. Siinä kun oli muutenkin vähän vettä. Seuraavan kerran Niemenkoskea perattiin 1773, ja siitä muodostuikin silloin vuolas virta. Tämä työ kesti koko syksyn.
Kaikki työt keskeytyivät vuoden 1808—1809 sotaan. Lempääläläiset eivät antaneet periksi ja monia anomuksia tehtiin keskeytettyjen, yleishyödyllisten töiden jatkamiseksi. Uusi koskenperkaustoimikunta perustettiin 1817. Niin Niemen- kuin Kuokkalankosken perkausta jatkettiin.

Kuokkalankoskien perkaus on ollut aikanaan suuri ympäristöön vaikuttanut toimenpide. Se on vaikuttanut koskien yläpuolisen Vanajaveden korkeuteen ja maisemaan koko vesistön alueella aina Turenkiin ja Hauholle asti. Kun vedenpinta laski, saatiin uutta maata, jota voitiin ottaa viljelyskäyttöön.


Lähteenä käytetty:


Uola, Mikko: Mitä Missä Milloin 1979, s. 198. Kustannusosakeyhtiö Otava, 1978.

Kyykoski, Heikki. Kertomus koskien perkauksista ja järvien kuivatuksista Lempäälässä. Lempäälän Joulu 1994. Kangasalan Lehtipaino Oy, s. 18–23.

http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Kuninkaallinen_Suomen_koskenperkausjohtokunta: koskenperkaustoiminnan alku Suomessa.

Turun Viikkosanomat 23.9.1820.

Borgå Tidning Nro 43. Lauantai 1. kesäkuuta 1839.

Borgå Tidningin ruotsinkielinen teksti ”Relation om Lempälä Socken” perustuu v. 1754–55 kirjoitettuun alkuperäiseen kertomukseen, jonka tekijä on Mikael Waldenius. Borgå Tidningin versio sisältää n. puolet Waldeniuksen alkuperäisestä tekstistä, jonka jäljennös on nähtävänä Lempäälän kirjastossa. 

Hannu Tapola. Kuokkalankoskien perkauksien muistomerkki/laatta. Lempäälä. Kuntalaisaloite 2021.

Aimalan kirkko palaa: Lempäälän 1750-luvun pitäjänkuvaukset ja ensimmäinen kirkko = Kyrkan i Aimala reser sig ur askan : ortbeskrivningarna över Lempäälä på 1750-talet och socknens första kyrka. Lempäälä-Seura 2021.

Kirjoitus on julkaistu Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 1.3.2023: https://lvs.fi/2023/03/01/koskien-perkauksista-ja-jarvien-kuivatuksista-lempaalassa-1700-luvulla/ (maksumuurin takana)

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ruotsalaisia ruotusotilaita Sydän-Hämeessä

Sydän-Hämeen Lehti Julkaistu 19.1.2019 10:42 Ruotsalainen ruotusotilas; asuna harmaa sarkatakki, pukinnahkahousut ja kolmikolkkahattu. Aseena yli metrin mittainen painava ”tussari”, eli vanhanajan kivääri, jossa oli piilukko. (Museovirasto) Syksyllä 1721 Suomeen saapui tuhansia uusia ulkomaalaisia. Suuri Pohjan sota oli syönyt miehiä Ruotsin armeijan suomalaisista joukko-osastoista. Rapakuntoista sotaväkeä täydentämään lähetettiin ruotsalaisia ruotusotilaita. Niin sanottuja lainasotilaita, joita oli kaikkiaan lähes 2400 miestä, ripoteltiin niin Uudellemaalle, Satakuntaan, Varsinais-Suomeen, Hämeeseen kuin Savoon. Sotilaista neljännes asettui 42 hämäläispitäjään, suurimmaksi osaksi Etelä-Hämeeseen, lukuisia sotilaita myös Sydän-Hämeeseen. Sotilaat olivat maaseudun poikia Etelä- ja Keski-Ruotsista. Arviolta joka kolmas oli naimisissa. Suurin osa vaimoista ei kuitenkaan tullut Suomeen ja perheenyhdistämisistä on vain muutama tapaus tiedossa Hämeessä. Maaseudulla naimattomia na

Kangasalan terveyslähde

Syntymäpitäjäni Kangasala oli suosittu matkailukohde jo 1700-luvulla. Kuohunharjun kupeessa Kuohunlahden rannalla sijaitsevan Kuohunlähteen vedellä uskottiin olevan parantavia vaikutuksia. Kylpylämatkailun kultakausi Kangasalla kesti noin sata vuotta, 1700-luvun puolesta välistä 1840-luvulle. Lähde oli tunnettu kautta maan ja perimätiedon mukaan Kangasalan kaivolle tuli matkailijoita Ruotsista, Saksasta ja jopa Italiasta asti. Kirkkojärvi ja sen pieni lahti, Kuohunlahti, sijaitsevat aivan Kangasalan kirkonkylän tuntumassa. Kuohun-harjun nimen otaksutaan tulleen harjun rinteessä sijainneesta lähteestä. Lähteen vesi pulppusi, se suorastaan ikään kuin kuohui, harjun rinteestä. Kangasalan terveyslähteestä on käytetty useita muitakin nimityksiä: Elämänlähde, Prunni ja lopulta muun käytön loputtua sitä nimitettiin Pyykkilähteeksi. Lähteen sijainnista on säilynyt ainakin kaksi karttaa. Toinen on vuodelta 1796 ja toinen 1800-luvun alkupuolelta. Kylpyläkulttuuri oli suosittua 1700-ja 1800

Tulitikkuteollisuuden historiaa Karjalaisessa 13.7.2021

  Suomen ainoa itsenäinen tulitikkutehdas Tulitikku Oy aloitti toimintansa Jokelassa 1933 – tunnetuin tuote oli ”Trustivapaa Sampo-tikku” Jokelan tulitikkutehdas vuonna 1949  Kuva: Helsingin kaupunginmuseo 13.7.2021 10:02 Tuula Vuolle-Selki JAA Ruotsalainen  Ivar Kreuger  johti 1920-luvulla tulitikkutrustia tähdäten siihen, että saisi koko maailman tulitikkutuotannon haltuunsa. Kilpailijoita ostettiin, syötiin markkinoilta polkuhinnoilla tai viimeisenä keinona lähetettiin sabotoijia vahingoittamaan tehtaita ja niiden laitteita. Suomessakin kaikki tulitikkutehtaat menettivät vuonna 1927 ulkomaisen myyntivapauden, jolloin ne trustin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella alistuivat tämän holhoukseen. Sopimus oli näin ollen Suomelle epäedullinen, koska Ruotsin tulitikkutrusti oli ”kuin pukki kaalimaan vartijana”, kirjoitti  Keski-Uusimaa -lehti vuonna 1933. Tuotteiden ulkomaille myynti tapahtui trustin kautta. Uusi Aura 15.1.1933  Kuva: Uusi Aura 1920-LUVUN LOPULLA  suomalaiset liikemieh